MOTOR CỬA CỔNG LÙA

MOTOR CỬA CỔNG MỞ 2 CÁNH

MOTOR CỔNG XẾP

MOTOR CỔNG TỰ ĐỘNG FAAC – ITALY

CỔNG XẾP INOX TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT

 • Cổng xếp inox TT-01

  Cổng xếp inox TT-01

  Cổng xếp inox - Xuất Xứ : Nội địa (Việt nam) - Cấu Tạo : INOX chuyên dùng độ bền cao. - cổng xếp inox chạy điện ( tùy chọn ) - vật liệu ...

 • Cổng xếp inox TL-01

  Cổng xếp inox TL-01

  Cổng xếp inox - Xuất Xứ : Nội địa (Việt nam) - Cấu Tạo : INOX chuyên dùng độ bền cao. - cổng xếp inox chạy điện ( tùy chọn ) - vật liệu ...

 • Cổng xếp inox HP-01

  Cổng xếp inox HP-01

  Cổng xếp inox - Xuất Xứ : Nội địa (Việt nam) - Cấu Tạo : INOX chuyên dùng độ bền cao. - cổng xếp inox chạy điện ( tùy chọn ) - vật liệu ...

CỔNG XẾP INOX

 • Cổng xếp inox ST-092

  Cổng xếp inox ST-092

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-091

  Cổng xếp inox ST-091

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-090

  Cổng xếp inox ST-090

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-089

  Cổng xếp inox ST-089

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-085

  Cổng xếp inox ST-085

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-084

  Cổng xếp inox ST-084

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-083

  Cổng xếp inox ST-083

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-082

  Cổng xếp inox ST-082

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-081

  Cổng xếp inox ST-081

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

CỬA CỔNG XẾP INOX 201

 • Cổng xếp inox ST-163

  Cổng xếp inox ST-163

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-162

  Cổng xếp inox ST-162

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-161

  Cổng xếp inox ST-161

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-156

  Cổng xếp inox ST-156

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-157

  Cổng xếp inox ST-157

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • cổng xếp inox ST-155

  cổng xếp inox ST-155

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

CỔNG XẾP INOX 304

 • Cổng xếp inox ST-073

  Cổng xếp inox ST-073

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • Cổng xếp inox ST-072

  Cổng xếp inox ST-072

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

 • cổng xếp inox ST-155

  cổng xếp inox ST-155

  Cổng xếp inox nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa cổng xếp tự động + Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu inox cao cấp 201, Inox 304 hoặc Inox Bóng 202... + C ...

CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM

CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM VÀ INOX

CỬA CỔNG LÙA NHẬP KHẨU

THANH CHẮN BARRIER

 • Thanh chắn barrier BAISHENG-7175

  Thanh chắn barrier BAISHENG-7175

  Barrier tự động BAISHENG là loại barrier tự động thế hệ mới có các tính năng kỹ thuật chính như Tốc độ đóng mở có thể điều chỉnh được. Chế đ ...

 • Thanh chắn barrier BAISHENG-7177

  Thanh chắn barrier BAISHENG-7177

  Barrier tự động THP là loại barrier tự động thế hệ mới có các tính năng kỹ thuật chính như Tốc độ đóng mở có thể điều chỉnh được. Chế độ đi ...

 • Thanh chắn barrier BAISHENG-7176

  Thanh chắn barrier BAISHENG-7176

  Barrier tự động BAISHENG là loại barrier tự động thế hệ mới có các tính năng kỹ thuật chính như Tốc độ đóng mở có thể điều chỉnh được. Chế đ ...